X
Nyhetslista

Ändrat förmånsvärde för miljöanpassade bilar

 • 23 mars 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 274
 • 0 Kommentarer
Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar Prop. 2021/22:173. I propositionen föreslås att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ändras.

Strandskyddet reformeras

 • 23 mars 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 271
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

Flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden

 • 23 mars 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 245
 • 0 Kommentarer
Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden Prop. 2021/22:176. I propositionen lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

En ny växtskyddslag

 • 22 mars 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 261
 • 0 Kommentarer
En ny växtskyddslag Prop. 2021/22:148. I propositionen lämnar regeringen förslag till en ny växtskyddslag. Lagen kompletterar EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan.

Fler färgprodukter omfattas av farligt gods-reglerna

 • 18 mars 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 285
 • 0 Kommentarer
Fler färger och färgrelaterade produkter kommer att omfattas av reglerna för transport av farligt gods med anledning av att fler ämnen som ingår i färgen kommer att räknas som miljöfarliga.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.