X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2022

Strandskyddet reformeras

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

Strandskyddet bör differentieras för att ge bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt bebyggelsetryck. Syftet med reformen är att göra strandskyddet mer ändamålsenligt. Genom förslagen ökar möjligheterna att ta hänsyn till olika förutsättningar i olika delar av landet. I praktiken innebär reformen såväl lättnader som skärpningar av strandskyddet jämfört med idag.

Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som man skärper strandskyddet i tätbebyggda områden där många vill bygga.

För att säkra strandskyddets syften, nämligen att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur och växtlighet, finns det ett behov av att stärka strandskyddet i vissa områden. Närhet till natur är också en viktig aspekt för friluftslivet.

Regeringen tillsätter även en utredning som ska se över de areella näringarnas nuvarande undantag från strandskyddet. Utredningens syfte är att säkerställa att undantaget tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som råder för olika företagare inom de areella näringarna.

De nya strandskyddsbestämmelserna och effekterna av dem kommer att utvärderas. Föreslagna lagändringar i propositionen träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022. Utredningen om de areella näringarnas undantag från strandskyddet redovisas senast den 31 december 2023.
Föregående artikel Flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden
Nästa artikel Ändrat förmånsvärde för miljöanpassade bilar
Skriv ut
299 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.