X
Nyhetslista

Förbud mot vissa metaller i bilar

 • 31 oktober 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 849
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar. Ändringarna innebär bl a att möjligheten att få göra undantag för viss användning av bly i batterier tas bort eftersom det numera finns ersättningsmaterial.

Utökat uppgiftskrav för plastbärkassar

 • 31 oktober 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 808
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om plastbärkassar som innebär att skyldigheten att lämna uppgifter om hur många plastbärkassar som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden utvidgas till att gälla även s.k. mycket tunna plastbärkassar.

Klimatklivet stödjer teknikskifte för tunga transporter

 • 25 oktober 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 768
 • 0 Kommentarer
16 företag har fått stöd från Klimatklivet för att främja användningen av flytande biogas i tung trafik. Bland dem finns producenter, aktörer som bygger tankstationer och åkerier som har ställt om sina fordon till att köra på flytande biogas.

Företag visar stort intresse för att investera i klimatet

 • 25 oktober 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 766
 • 0 Kommentarer
Allt fler företag investerar för att minska sina utsläpp av växthusgaser via Klimatklivet. Det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv och gör att strukturella förändringar och innovationer som är nödvändiga för att nå klimatmålen genomförs.

Ny kontrollwebb för livsmedelsföretag och myndigheter

 • 17 oktober 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 798
 • 0 Kommentarer
NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.