X
Nyhetslista

Utökat uppgiftskrav för plastbärkassar

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om plastbärkassar som innebär att skyldigheten att lämna uppgifter om hur många plastbärkassar som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden utvidgas till att gälla även s.k. mycket tunna plastbärkassar (dvs. bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och som behövs av hygienskäl eller tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt).

Förordningen träder i kraft den 1 december 2018.

Referenser

• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar
• förordningen (2016:1041) om plastbärkassar
Föregående artikel Klimatklivet stödjer teknikskifte för tunga transporter
Nästa artikel Förbud mot vissa metaller i bilar
Skriv ut
1104 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.