X
Nyhetslista

Förbud mot vissa metaller i bilar

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar. Ändringarna innebär dels att möjligheten att få göra undantag för viss användning av bly i batterier tas bort eftersom det numera finns ersättningsmaterial, dels att datumet för en översyn av möjligheten att göra vissa andra undantag för användning av de förbjudna metallerna flyttas fram.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2018.

Referenser

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon
• Förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Föregående artikel Utökat uppgiftskrav för plastbärkassar
Nästa artikel Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser
Skriv ut
1134 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.