X
Nyhetslista

Företag visar stort intresse för att investera i klimatet

Allt fler företag investerar för att minska sina utsläpp av växthusgaser via Klimatklivet. Det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv och gör att strukturella förändringar och innovationer som är nödvändiga för att nå klimatmålen genomförs.

Naturvårdsverket lämnade nyligen en samlad redovisning av Klimatklivet till regeringen. I den framgår att över 70 procent av de 3,3 miljarder kronor som hittills betalats ut har gått till privata företag. Bland företagen dominerar åtgärder där fossila bränslen som olja, naturgas och gasol byts ut mot förnybart bränsle. Andra typiska åtgärder handlar om produktion och distribution av flytande biogas och produktion av andra biodrivmedel. Ytterligare en växande grupp bland de som får stöd är bostadsrättsföreningar som vill investera i laddstationer för elbilar. Det är den vanligaste typen av åtgärder i Klimatklivet. Alla dessa satsningar behövs för att få till det teknikskifte som minskar utsläppen av växthusgaser och gör industrin bättre rustad att möta framtidens miljökrav.

Dessutom visar rapporten att Klimatklivets åtgärder bidrar till flera positiva effekter i samhället, så som bättre luftkvalitet, ökad sysselsättning och möjlighet till spridning och introduktion av miljöteknik i flera delar av samhället. De 2 300 investeringar som Klimatklivet stöttat minskar utsläppen med 930 000 ton koldioxid per år. Statens kostnader för utsläppsminskningarna beräknas uppgå till 20 öre per kilo koldioxid. Sedan 2015 har intresset för satsningen ökat kontinuerligt.
Föregående artikel Ny kontrollwebb för livsmedelsföretag och myndigheter
Nästa artikel Klimatklivet stödjer teknikskifte för tunga transporter
Skriv ut
810 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.