X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2018

Ny kontrollwebb för livsmedelsföretag och myndigheter

NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

NKP-webben visar och beskriver på ett enkelt sätt hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad och organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan.

Användningen av NKP-webben ska på ett effektivare sätt möjliggöra en likvärdig kontroll, med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med riktlinjer för kvalitetssäkring och utveckling. Tjänsten hjälper chefer inom myndigheternas kontroll att snabbt hitta mål och aktiviteter som är relevanta för att konsumenterna ska få tillgång till säkra livsmedel som kommer från friska djur och sunda växter. NKP-webben underlättar också för företagen som enklare ser vilka prioriteringar myndigheterna har.

Den nationella kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord. Det innebär bland annat kontroll av:

• Vegetabilier som spannmål, frukt, grönsaker.
• Djuruppfödning, djurfoder, djurhälsa och djurskydd.
• Jakt och fiske.
• Tillverkning, transporter och importerade livsmedel.
• Alla ställen där mat säljs och äts - butiker, restauranger, skolmatsalar, sjukhus, äldreboenden.

Kontrollplanen digitaliseras eftersom målgruppen har behov av löpande uppdaterad och lättillgänglig information. Det är ett mer resurseffektivt sätt att arbeta och funktionaliteten kan anpassas efter målgruppens intresse och framtida behov.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU, Swedac, Tullverket, länsstyrelserna och kommunerna delar på uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.
Föregående artikel Rapport om hormonstörande ämnen i livsmedel
Nästa artikel Företag visar stort intresse för att investera i klimatet
Skriv ut
1068 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.