X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2018

Rapport om hormonstörande ämnen i livsmedel

Experter från de nordiska livsmedelsmyndigheterna, industri, branschorganisationer, konsumentorganisationer och forskare från de nordiska länderna har diskuterat hur utfasningen av hormonstörande ämnen inom livsmedelskedjan ska gå till. Diskussionerna har resulterat i en rapport från Nordiska Ministerrådet och en omfattande sammanställning av hormonstörande ämnen i livsmedel och deras verkningsmekanismer.

Diskussionerna är en följd av EU-kommissionens arbete med att ta fram vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen som används i bekämpningsmedel. Samtidigt som det är mycket önskvärt att hormonstörande ämnena tas bort saknas det ibland bra alternativ till de produkter som försvinner.

Alla inblandade parter i de nordiska diskussionerna var överens om att det viktiga är att det finns en EU-gemensam lagstiftning baserad på vetenskaplig riskvärdering. Det garanterar att alla inom EU får samma förutsättningar och alla aktörer behandlas lika.
Föregående artikel Nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter
Nästa artikel Ny kontrollwebb för livsmedelsföretag och myndigheter
Skriv ut
994 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.