X
Nyhetslista

Ny förordning om batterier

 • 10 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 193
 • 0 Kommentarer
Rådet har i dag antagit en ny förordning som stärker hållbarhetsreglerna för batterier och förbrukade batterier. Förordningen reglerar batteriets hela livscykel – från produktion till återanvändning och återvinning – och säkerställer att batterierna är säkra, hållbara och konkurrenskraftiga.

En ny CBRNE-strategi

 • 7 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 141
 • 0 Kommentarer
CBRNE handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen. CBRNE är en internationell förkortning för chemical, biological, radiological, nuclear and explosives. Nu har en ny aktörsgemensam strategi tagits fram med syftet att stärka beredskapen i Sverige.

Transport av avfall

 • 7 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 91
 • 0 Kommentarer
Transport av farligt gods på väg och järnväg respektive transport av farligt avfall har sina egna av varandra oberoende regelverk, vilka ibland gäller jämsides, men ibland var för sig. Därför behöver den som ska organisera (avsända) avfall för en transport ta reda vilket eller vilka regelverk som gäller innan transport sker.

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

 • 6 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 130
 • 0 Kommentarer
Av de ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet som avgjordes av mark- och miljödomstolarna under 2022 fick 85 procent tillstånd. För miljöprövningsdelegationerna var motsvarande siffra 80 procent.

Gränsvärde för PFAS i några livsmedel

 • 6 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 75
 • 0 Kommentarer
Sedan årsskiftet finns det gränsvärden för hur mycket PFAS som får finnas i animaliska livsmedel som kött, fisk, kräftor och ägg. Det innebär att livsmedel från kött, fisk, kräftor och ägg som tillverkats efter den 1 januari 2023 och som finns i butikerna inte ska innehålla mer PFAS än gränsvärdena.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.