X
Nyhetslista

Förslag på ny konsumentköplag

 • 27 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 388
 • 0 Kommentarer
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på en ny konsumentköplag. De föreslagna reglerna, som ska anpassa svensk rätt till EU:s nya regler om konsumentköp, innebär ett stärkt konsumentskydd som är mer anpassat till dagens digitaliserade konsumentmarknader.

Fyra nya särskilt farliga ämnen

 • 26 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 336
 • 0 Kommentarer
Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. Den 17 januari 2022 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med fyra nya ämnen eller ämnesgrupper.

Åtgärder mot covid-19 kan avvecklas

 • 26 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 385
 • 0 Kommentarer
Flera åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari bedöms vara nödvändiga i ytterligare14 dagar. Därefter bör de succesivt kunna avvecklas.

Nya regler om utstationering inom vägtransport

 • 25 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 323
 • 0 Kommentarer
Som arbetsgivare ska man från och med den 2 februari 2022 fylla i och skicka in en utstationeringsdeklaration av förare inom vägtransportbranschen.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.