X
Nyhetslista

Åtgärder mot covid-19 kan avvecklas

Flera åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari bedöms vara nödvändiga i ytterligare14 dagar. Därefter bör de succesivt kunna avvecklas.

Smittspridningen av covid-19 och virusvarianten omikron är fortsatt hög. Bedömningen är att toppen nås någon av de närmaste veckorna.

Fallen inom äldreomsorgen ökar liksom behovet av slutenvård. Även om behovet av slutenvård stiger så har det inte ökat i samma takt som smittspridningen jämfört med tidigare vågor. Samtidigt visar statistik från sjukvården att antalet allvarligt sjuka personer i behov av intensivvård inte stiger trots det kraftigt ökande antalet fall och det ökande antalet fall inom slutenvården. Det beror dels på att vaccinerna ger ett gott skydd mot svår sjukdom hos de allra flesta, dels på att omikron generellt ger mildare symtom än tidigare virusvarianter.
Föregående artikel Nya regler om utstationering inom vägtransport
Nästa artikel Fyra nya särskilt farliga ämnen
Skriv ut
385 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.