X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Förslag på ny konsumentköplag

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på en ny konsumentköplag. De föreslagna reglerna, som ska anpassa svensk rätt till EU:s nya regler om konsumentköp, innebär ett stärkt konsumentskydd som är mer anpassat till dagens digitaliserade konsumentmarknader.

I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentköplag som gäller vid såväl köp av varor som digitalt innehåll och digitala tjänster. Förslaget syftar till att anpassa svensk rätt till två EU-direktiv och innebär bland annat tydligare regler vid bedömning av fel i digitalt innehåll. Tidsfristen för den omvända bevisbördan vid köp av varor, det vill säga att säljaren har ansvar att bevisa att ett fel inte fanns vid köpet, föreslås också förlängas.

Propositionen innehåller bland annat förslag om:

• regler för hur bedömningen av fel i digitalt innehåll och digitala tjänster ska göras, och vad en konsument i sådana fall har rätt att kräva
• krav på att den som tillhandahåller digitalt innehåll är skyldig att göra uppdateringar under en viss tid efter köpet för att säkerställa att innehållet fungerar. Liknande krav införs för digitalt innehåll som säljs integrerat i varor, som datorer och smartphones.
• ett klargörande att avtal där en konsument fått tillgång till digitalt innehåll i utbyte mot att näringsidkaren får tillgång till konsumentens personuppgifter kan omfattas av lagens skyddsregler
• ett stärkt konsumentskydd genom att tiden då en säljare har ansvar för att bevisa att ett fel i en vara inte fanns vid köpet förlängs till två år, från sex månader
• regler för köp av levande djur som tar hänsyn till att djur inte kan ses som varor bland andra och beaktar behovet av ett ändamålsenligt djurskydd.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.
Föregående artikel Ett historiskt omställningspaket för arbetsmarknaden
Nästa artikel Arbetsmiljöverket samarbetar mot arbetslivskriminalitet
Skriv ut
317 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.