X
Nyhetslista

Skärpt kontroll över explosiva varor

 • 23 mars 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 522
 • 0 Kommentarer
I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslår regeringen ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande.

Hållbarhetskriterier i förnybartdirektivet

 • 23 mars 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 588
 • 0 Kommentarer
I promemorian föreslås ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, i lagen (2011:1200) om elcertifikat och i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

 • 23 mars 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 585
 • 0 Kommentarer
Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Därför har regeringen beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter, som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder.

Klimatbonusen för fordon stärks

 • 23 mars 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 611
 • 0 Kommentarer
Klimatbonusen för fordon stärks från den 1 april 2021. Regeringen ändrar reglerna om klimatbonusbilar och höjer klimatbonusen för fordon med nollutsläpp.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.