X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Stödet kan ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter och som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
Länsstyrelsen ska administrera och besluta i frågor om stödet. Boverket ska betala ut stödet och ta fram vägledningar och schabloner som hjälp i ansökningsprocessen.

Remisstiden är satt till två månader och förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.
Föregående artikel EU-gemensam tillsyn av särskilt farliga ämnen
Nästa artikel Klimatbonusen för fordon stärks
Skriv ut
585 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.