X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

EU-gemensam tillsyn av särskilt farliga ämnen

Kemikalieinspektionen kommer under 2021 att medverka i ett EU-projekt för att kontrollera särskilt farliga ämnen som kräver tillstånd enligt Reach-förordningen. I projektet deltar inspektörer från 29 EU- och EES-länder.

Kemikalieinspektionen startar sin del av projektet i mars.
Det EU-gemensamma projektet kallas REACH-EN-FORCE 9 (REF-9). I Sverige medverkar Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket samt ett antal kommuner och länsstyrelser. Kemikalieinspektionen samordnar arbetet.

I Sverige kommer myndigheterna och kommunerna att kontrollera att särskilt farliga kemiska ämnen som kräver tillstånd och listas i bilaga XIV i Reach-förordningen inte släpps ut på marknaden eller används utan ett giltigt tillstånd, samt att ämnena används i enlighet med villkoren i tillståndsbesluten.

Kemikalieinspektionen kommer att inspektera de företag som släpper ut de berörda ämnena och blandningarna på marknaden. Naturvårdsverket kommer att delta utifrån sin tillsynsvägledande roll vad gäller miljöfarliga verksamheters hantering av kemikalier. Arbetsmiljöverket samt kommuner och länsstyrelser kommer att inspektera att ämnena används i enlighet med tillståndsbesluten utifrån respektive tillsynsansvar.

Projektet är det nionde stora tillsynsprojektet inom ramen för Forum, ett EU-gemensamt tillsynsnätverk för kemikalier som drivs av Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten. Projektet kommer att pågå till den 31 december 2021.

Resultatet av inspektionerna publiceras i en EU-gemensam projektrapport under slutet av 2022.
Föregående artikel Ändrade föreskrifter om energideklarationer
Nästa artikel Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
Skriv ut
743 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.