X
Nyhetslista

Ändrade föreskrifter om energideklarationer

Den 1 april 2021 träder ändringar i kraft i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. De berör inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem. Inga övergångsregler gäller för ändringarna.

Krav på inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem infördes genom en ändring i lagen om energideklaration för byggnader i maj 2020 för att uppfylla två artiklar i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD. Uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystem som är kombinerade med ventilationssystemet omfattas också.

Inspektioner av system med en nominell effekt för uppvärmning eller kylning över 70 kilowatt ska göras i samband med energideklarationer. Inspektioner har redovisats i energideklarationer sedan maj 2020 med stöd i lagen och förordningen om energideklarationer för byggnader. Ändringarna i Boverkets föreskrifter handlar om preciseringar av lydelserna i lag och förordning.

Uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem i byggnader som inte omfattas av krav på energideklarationer ska också inspekteras om den nominella effekten överstiger 70 kilowatt. Protokoll för detta finns tillgängligt i energideklarationssystemet senast den 1 april 2021. För dessa byggnader ska den första inspektionen vara gjord senast den 31 december 2021.
Föregående artikel Tillfälliga vaccinationslokaler
Nästa artikel EU-gemensam tillsyn av särskilt farliga ämnen
Skriv ut
519 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.