X
Nyhetslista

Tillfälliga vaccinationslokaler

Byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 räknas som tillfälliga vårdbyggnader. Sådana byggnader omfattas därmed av de undantag från plan- och byggreglerna som finns för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.

I förordning (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19 finns det undantag från krav på bygglov, marklov och anmälan för tillfälliga vårdbyggnader. I förordningen finns även undantag från vissa krav till exempel hänsynskrav, utformningskrav, tekniska egenskapskrav, tomtkrav och kravet på planenlighet för sådana byggnader. Undantagen gäller för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder som behövs på grund av sjukdomen covid-19. Förordningens giltighetstid, senaste datum för påbörjande samt återställande eller återgång har förlängts genom ändringsförordning (2020:867).

Med vårdbyggnad avses en byggnad som behövs för hälso- och sjukvård. I begreppet hälso- och sjukvård ingår åtgärder för att förebygga sjukdomar. Eftersom vaccination görs för att förebygga covid-19 är byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 tillfälliga vårdbyggnader.

Samtliga förutsättningar för att undantag från krav på lov gäller även för tillfälliga vaccinationslokaler. Även förordningens regler om anmälan, skyldighet att underrätta byggnadsnämnden, krav, rivning, återställande och tillsyn gäller för tillfälliga vaccinationslokaler.

Nu gällande undantag innebär att åtgärden måste påbörjas senast den 1 juli 2021 och platsen där åtgärden har vidtagits ska återställas eller byggnadens användning återgå till den ursprungliga senast den 31 december 2021.
Föregående artikel Riktad tillsyn med fokus på smittspridning
Nästa artikel Ändrade föreskrifter om energideklarationer
Skriv ut
435 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.