X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Därför har regeringen beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter, som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder.

Flera myndigheter får gemensamt i uppdrag att kartlägga omfattningen av brottsligheten, samt föreslå förslag för att förhindra och förebygga sådan brottslighet, särskilt organiserad ekonomisk sådan.

De myndigheter som får uppdraget är: Naturvårdsverket, Kustbevakningen, länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skånes och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Flera andra myndigheter och aktörer berörs, såsom Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Transportstyrelsen, samt kommuner och näringslivsrepresentanter, som kommer att få lämna synpunkter.
Föregående artikel Klimatbonusen för fordon stärks
Nästa artikel Hållbarhetskriterier i förnybartdirektivet
Skriv ut
539 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.