X
Nyhetslista

17 nya ämnen blir narkotika

11 februari trädde ett beslut om narkotikaklassning av 17 nya ämnen utan medicinsk användning ikraft.

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Svenska regeringen har, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande ämnen ska klassas som narkotika från och med 11 februari 2020 (SFS 2020:2):

• metamnetamin
• A-CHMINACA
• CUMYL-5F-P7AICA
• CUMYL-PICA
• I-AMB
• 4F-MDMB-BINACA
• MDMB-4en-PINACA
• MMB-022 (AMB-4en-PICA)
• MMB-CHMICA (AMB-CHMICA)
• SDB-006
• STS-135
• isotonitazen
• isopropyl-U-47700
• 3,4-metylendioxi-U-47700
• U-49900
• etakvalon
• SL-164

Några av ämnena är reglerade som hälsofarliga varor. I och med att beslutet om att klassa dem som narkotika träder ikraft, upphör de att utgöra hälsofarliga varor.

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2020:1).

Ändringen innebär att det från och med den 11 februari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.
Föregående artikel Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen
Nästa artikel Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning
Skriv ut
845 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.