X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2020

Ändringar i lagen om skydd mot olyckor

I går beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det innebär bland annat att MSB ska reglera ett antal områden samt får tillsynsansvaret över kommunerna. Förändringarna ska leda till en mer enhetlig och effektiv kommunal räddningstjänst i hela landet.

I och med ändringarna i LSO får MSB ett nytt tillsynsuppdrag över kommunerna. Grunden för tillsynen är att kontrollera att kommunerna lever upp till de skyldigheter som ålagts dem enligt lag och föreskrift. MSB kommer i och med det nya uppdraget även få befogenheter att utfärda föreläggande om att åtgärda de brister som konstateras i samband med tillsynen.

Lagändringen innebär:
• En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare kommunala handlingsprogram genom att MSB närmare ska reglera dess struktur och innehåll.
• En tydligare kommunal ledningsorganisation med krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.
• Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att förelägga kommunerna att avhjälpa brister.
• Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga resurser ur ett nationellt perspektiv.

De områden som MSB kommer att reglera i form av föreskrifter är handlingsprogram, kommunal tillsyn, undersökningsrapporter och ledningssystem.
Arbetet med föreskrifterna är redan igång och efter årsskiftet planerar MSB att skicka ut dem på remiss till berörda aktörer. Förutom regleringen arbetar MSB med stöd till regleringen samt ett antal olika utvecklingsarbeten för att möta förändringarna och stödja kommunerna.
Föregående artikel Avfallsregistret är öppet
Nästa artikel Skyddsutrustning får användas hela 2021
Skriv ut
525 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.