X
Nyhetslista

Nya regler för avfallshantering och återvinning

Den 5 juli börjar flera nya regler gälla för avfallshantering och återvinning. Målen med de nya reglerna är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringarna är en följd av att Europeiska unionens råd under 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet.

Flera av regeländringarna börjar gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025.

Några av de viktigaste ändringarna handlar om ökat avfallsförebyggande arbete i kommunerna, fler nya krav på bygg- och rivningsavfall, att flera återvinningsmål höjs och att ett nytt avfallsregister införs.

I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter.

Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Bara i Sverige genererar vi i genomsnitt fem ton avfall per person och år.

En förbättring av avfallshanteringen kan också bidra till positiva fördelar för klimatet och människors hälsa.
Föregående artikel Behandling av farligt avfall rapporteras på nytt sätt från 1 november
Nästa artikel Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Skriv ut
789 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.