X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2020

Premie för konvertering av bilar till biodrivmedel

Regeringen avser att införa en konverteringspremie för bilar från fossil drift till biodrivmedel eller biogas från 2022. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I Sverige finns det ett stort antal personbilar med konventionella diesel- och bensinmotorer med lång återstående livslängd. För att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan avser regeringen att införa en konverteringspremie. Stödet går till att konvertera bilar med konventionella motorer till drift till biodrivmedel eller biogas. Stödet beräknas uppgå till 10 miljoner 2022 och lika mycket 2023.

Den stora merparten av bilar i Sverige drivs med en konventionell bensin- eller dieselmotor som inte är godkänd för rena eller höginblandade biodrivmedel. Många av dessa bilar har långt kvar att köra innan skrotning. Konverteringspremien kan bidra till att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan, vilket kompletterar de styrmedel som är riktade mot nybilsförsäljningen, t.ex. bonus-malus-systemet. Att konvertera sin bil är ett relativt enkelt ingrepp görs på verkstad med typgodkända konverteringssatser.

Den 19 december 2019 gav regeringen Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera förutsättningarna för att konvertera befintliga fordon till lågutsläppsfordon. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2021.
Föregående artikel Högre inblandning av förnybart i drivmedel
Nästa artikel En ny socialtjänstlag
Skriv ut
585 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.