X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2019

Regeringen föreslår höjda bötesstraff för företag

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.

Det straffrättsliga skyddet mot särskilt allvarlig brottslighet som begås i företag stärks. Det kan till exempel röra sig om internationella mutbrott, penningtvätt eller allvarliga miljö- eller arbetsmiljöbrott.

Regeringen föreslår därför att företagets betalningsförmåga ska ha betydelse för företags-botens storlek när det är fråga om särskilt allvarlig brottslighet som begås i större företagsverksamhet. I propositionen föreslås också att maxbeloppet i dessa fall ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.

Förslaget innebär även att tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas genom att brott i fler verksamheter än tidigare ska kunna leda till företagsbot. Samtidigt utökas också möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande. Dessutom föreslår regeringen att svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Föregående artikel Ändring i förordningen om elektronisk utrustning
Nästa artikel Utredning om skatt på engångsartiklar
Skriv ut
811 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.