X
Nyhetslista

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Onsdagen den 25 mars presenterades ett förslag som innebär en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Målet är att göra det lättare för främst små och medelstora företag att finansiera sig.

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Däremot föreslås en begränsning på 75 miljoner kronor per låntagare.

Riksgäldskontoret kan ge undantag från denna begränsning.
För att delta i programmet ska företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av det nya coronavirusets följder. Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande annat än sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag.

Företag ansöker om lån genom att vända sig till en bank. Banken gör då en sedvanlig kreditprövning. Banker som vill delta i programmet skriver på ett garantiavtal med Riksgäldskontoret. Avtalet täcker aspekter som exempelvis den garantiavgift banker måste betala, vilka lån som berörs samt andra villkor.

Staten ställer ut garantin till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Det innebär i praktiken att staten ersätter banken med upp till 70 procent av den förlust om uppstår på det lån som garantin avser.
Föregående artikel Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning
Nästa artikel Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset
Skriv ut
704 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.