X
Nyhetslista

Undantag för vissa desinfektionsmedel fasas ut

Kemikalieinspektionen bedömer att risken för att det ska uppstå en brist på desinfektionsmedel har minskat. Nu får återförsäljare och användare en bestämd period på sig för att fasa ut de desinfektionsmedel som har omfattats av undantag under pandemin.

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om undantag från ordinarie regler för vissa desinfektionsmedel med anledning av behovet under pandemin. Undantaget från de ordinarie reglerna har inneburit att vissa desinfektionsmedel som inte helt uppfyller kraven i EU:s biocidförordning har kunnat säljas och användas i Sverige. Det tidigare undantaget löper ut den 11 september 2021. Nu har Kemikalieinspektionen beslutat om ett nytt undantag. Dagens beslut ger återförsäljare av de aktuella desinfektionsmedlen möjlighet att sälja ut sina lager fram till och med 10 december 2021 och användare möjlighet att använda produkterna till och med 10 mars 2022. Dispensen omfattar däremot inte tillhandahållande på den svenska marknaden i det första försäljningsledet (utsläppande på marknaden).

Beslutet är förenat med särskilda villkor och omfattar desinfektionsmedel som innehåller följande verksamma ämnen:

• 1-propanol, produkttyperna 1-4.
• 2-propanol, produkttyperna 1-4.
• Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys, produkttyp 1.
• Aktivt klor frisatt från hypoklorsyra, produkttyp 1.
• Väteperoxid, produkttyperna 1-4.
• Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit, produkttyperna 1-4.

Bakgrund

Kemikalieinspektionen vidtog under 2020 flera åtgärder för att underlätta för företag att tillverka och sälja desinfektionsmedel eftersom det rådde stor brist på både handsprit och ytdesinfektion.

För att kunna bevilja en dispens om undantag från gällande regler så ska undantaget vara nödvändigt på grund av fara för folkhälsan, djurs hälsa eller miljön och faran ska inte kunna undvikas på annat sätt.
Föregående artikel EU förbjuder 200 PFAS-ämnen
Nästa artikel PFAS i kosmetika bidrar till utsläpp av farliga ämnen
Skriv ut
450 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.