X
Nyhetslista

Ändringar i energihushållningsregler flyttas till 1 september

Boverket har utrett ändringar i energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR. Innan Boverket kan fatta beslut om ändringar i avsnitt 9 BBR krävs att regeringen fattar beslut om ändringar i plan- och byggförordningen.

Beslutsprocessen om ändring i plan- och byggförordningen har dragit ut på tiden. Boverket måste därför flytta fram det planerade ikraftträdandet av BBR från den 1 juli 2020 till den 1 september 2020.

Boverkets förslag till ändringar i BBR har varit ute på remiss och anmälts till EU. Förslaget innebär bland annat att viktningsfaktorer införs för att beräkna byggnaders primärenergital och att kravnivåerna justeras. Ändringarna baseras på en ny föreslagen formulering i plan- och byggförordningen, som styr vad Boverket kan reglera i BBR. Boverket kan därför inte fatta beslut om ändringarna i BBR innan regeringen har fattat beslut om ändringarna i plan- och byggförordningen.

På grund av fördröjningen har Boverket flyttat fram det planerade ikraftträdandet till den 1 september 2020. Innan Boverket har stöd för ändringarna i överordnade regler finns inte förutsättningar att fatta beslut om dem. Boverket måste ha rättssäkra beslutsprocesser och slutligt beslut om reglerna i BBR måste tas i god tid före ikraftträdandet för att berörda aktörer ska få möjlighet till framförhållning inför ikraftträdandet. Enligt tidigare planering skulle reglerna träda i kraft den 1 juli 2020.

Boverket inväntar beslut om ändring i plan- och byggförordningen och arbetar för att få till beslut och ikraftträdande enligt den nya planeringen.
Föregående artikel Nu förbjuds mentol- och klickcigaretter
Nästa artikel Översyn av EUs växtskyddsmedelsförordning
Skriv ut
628 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.