X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2017

37 bisfenoler kan vara hormonstörande

Kemikalieinspektionen identifierar i en ny rapport 37 bisfenoler, utöver bisfenol A, som kan finnas på den europeiska marknaden och som kan vara hormonstörande. Kemikalieinspektionen kommer att bevaka hur bisfenolerna används och arbeta för att öka kunskapen om ämnena.

Bisfenol A är ett ämne som framställs i stora volymer och används framför allt för att tillverka plast. Ämnet är hormonstörande för människor och kan påverka vår fortplantningsförmåga. De senaste åren har nya regler som begränsar användningen av bisfenol A antagits både inom EU och i Sverige. Till exempel kommer bisfenol A att bli förbjudet i hela EU från och med 2020 i termopapper, som används bland annat i kassakvitton.

I takt med att bisfenol A fasas ut kan ämnet komma att ersättas med andra bisfenoler. En del av dem kan precis som bisfenol A ha hormonstörande egenskaper. Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och i lämpliga fall föreslå åtgärder för bisfenoler i Sverige.

Kemikalieinspektionen identifierar i rapporten totalt över 200 kemiska ämnen som har liknande kemisk struktur som bisfenol A och som kan förekomma på den europeiska marknaden. Enligt resultat från datasimuleringar kan 37 av dessa ämnen ha hormonstörande egenskaper som liknar de hos bisfenol A, och de kan användas på ett sätt som skulle kunna leda till att konsumenter utsätts. Sex av de ämnen som undersökts i rapporten, bland dem bisfenol A, har både hälsoegenskaper och användningsmönster som enligt Kemikalieinspektionens bedömning skulle kunna bli problematiska. Dessa sex ämnen är redan under granskning inom ramen för EU:s gemensamma kemikalielagstiftning Reach. Det innebär att användningen av ämnena kan komma att regleras på EU-nivå. För två av ämnena är Kemikalieinspektionen utvärderande myndighet.

Eftersom ämnena för närvarande hanteras inom EU-lagstiftningen föreslår Kemikalieinspektionen i nuläget inte några nya nationella regler som begränsar användningen av bisfenoler i Sverige.
I rapporten konstaterar Kemikalieinspektionen att det finns skäl att fortsätta granska ämnesgruppen bisfenoler. Kemikalieinspektionen har därför tagit fram en plan för myndighetens fortsatta arbete med ämnesgruppen. Bland annat ska myndigheten aktivt sprida resultaten från rapporten till forskare och andra myndigheter. Kemikalieinspektionen ska även informera berörda företag och branscher i Sverige om resultaten och vid behov inleda dialog med företagen.
Föregående artikel Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning samt uppdatering
Nästa artikel Brist på kunskap om PFAS i konsumentprodukter
Skriv ut
1389 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.