X
Nyhetslista

Arbetsgivare kan söka dispens för att få använda skyddsmask 90

Enligt EU-regler ska all personlig skyddsutrustning leva upp till gällande säkerhetskrav. Skyddsmask 90 uppfyller inte alla krav för skyddsutrustning. I rådande situation, med ökad risk för smittspridning, kommer Arbetsmiljöverket dock att bevilja tillfälliga tillstånd för användning inom räddningstjänst och ambulanssjukvård för de arbetsgivare som söker dispens.

Varför måste varje arbetsgivare ansöka om att få använda skyddsmask 90?

Normalt ska all skyddsutrustning leva upp till gällande produktkrav, oavsett i vilken verksamhet den används. För skyddsmask 90 finns ett litet utrymme att ge tillstånd för användning i viss verksamhet, trots att den inte är CE-märkt, saknar teknisk dokumentation och bruksanvisning. Skyddsutrustning som används av ambulans- och räddningstjänst är undantagen i EU-direktivet, därför är det möjligt för Arbetsmiljöverket att göra undantag från föreskrifterna utan att det strider mot EU-reglerna.

Varje verksamhet som vill ha ett undantag ska ansöka om det

Det är viktigt att varje arbetsgivare som omfattas av undantaget får del av beslutet eftersom det innehåller villkor som beskriver hur man ska säkerställa att masken ger det skydd den förväntas ge. Främst handlar det om att masken ska vara tät och anpassad efter den som ska använda den. Det är också ett av skälen till att varje arbetsgivare ska ha ett eget beslut om undantag så att informationen om villkoren för undantaget når ut.

Ansökningar ska ange omfattning och avgränsningar

Arbetsgivare som väljer att faktiskt använda skyddsmask 90 måste försäkra sig om att den ger ett effektivt skydd mot den risk man vill skydda sin personal mot. Detta anges i våra undantagsbeslut. Berörda arbetsgivare ska kunna få vägledning i besluten, och vilka villkor som gäller för användning. Sådana beslut behöver vara tydligt avgränsade och den som vill ha undantag för sin verksamhet behöver därför ansöka om det.

Region Stockholm har till exempel sökt och fått dispens i sex månader, för att använda skyddsmask 90 i sin ambulansverksamhet, så inom det offentliga kan alltså en ansökan omfatta många medarbetare. Arbetsgivare kan också samordna sig och låta någon vara ombud för flera om det underlättar. Ansökan behöver inte utveckla skälen särskilt mycket. Det viktiga är att ansökan och beslut är avgränsade till ambulans- och räddningstjänst.
Föregående artikel Livsmedelsförsörjningen i Sverige och coronaviruset
Nästa artikel Information till arrangörer av evenemang
Skriv ut
683 Betygsätt artikel:
4.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.