X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2024

Dropshippingbutiker säljer varor med farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har granskat 280 varor – leksaker, smycken, elektronik och varor i mjuk plast – inköpta från 81 olika webbplatser. Resultatet visar att många av de kontrollerade företagen säljer varor som innehåller farliga ämnen. Det gäller särskilt dropshippingbutiker.

En dropshippingbutik ser ut som en vanlig webbutik, men saknar eget lager. Istället levererar en grossist varan direkt till kunden.

– Bland dropshippingbutikerna verkar det finnas en uppfattning om att man bara är förmedlare och inte ansvarig för produkterna. Men de är ansvariga för det de säljer, säger Karin Rumar, strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen.

Av varorna som köptes från dropshippingbutiker innehöll 77 procent otillåtna ämnen, för marknadsplatser var siffran 42 procent och för traditionella webbutiker 34 procent.

– Farliga ämnen som förekom var bly i elektriska produkter, kadmium i smycken och kortkedjiga klorparaffiner och ftalater i mjuka plastmaterial, säger Karin Rumar.

De flesta butikerna tog bort bristande varor eller ändrade felaktig information efter att ha blivit kontaktade av Kemikalieinspektionen. Men vissa dropshippare och några marknadsplatser varken svarade eller tog bort varor som innehöll otillåtna ämnen. Dessa fortsätter vi att arbeta vidare med.

Webbplatserna som granskats riktar sig till den svenska marknaden. Observera att produkterna som kontrollerats har valts baserat på risk. Resultatet av granskningen speglar därför inte hela marknaden.

Karin Rumars råd till konsumenter som handlar på nätet
• Ta reda på var produkten skickas ifrån. Produkter som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de till exempel saknar korrekt märkning eller innehåller vissa förbjudna hälso- eller miljöfarliga ämnen.
• Var försiktig med att köpa produkter som är extremt billiga. Du får det du betalar för. Risken är stor att du får hem något av sämre kvalitet än du tänkt dig, eller en piratkopia.
• Fundera en extra gång när du köper billig elektronik såsom hörlurar eller laddare. Välj hellre kända varumärken.

Farliga ämnen som förekom i produkterna
• Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.
• Kadmium är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer.
• Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
• Ftalater (till exempel DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.
Föregående artikel Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
Nästa artikel 11 nya steg för att effektivisera tillståndsprocesserna
Skriv ut
68 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.