X
Nyhetslista

EU-förordning om personlig skyddsutrustning ersätter föreskrift

En ny EU-förordning för personlig skyddsutrustning började gälla den 21 april 2018. Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige och innebär en modernisering och effektivisering av regelverket inom området, (EU) 2016/425.

Nuvarande föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7, upphävs men fortsätter gälla för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden före 21 april.

Den nya förordningen och direktivet 89/686/EEG gäller sedan parallellt under ett år. Men den 21 april 2019 gäller endast den nya förordningens regler.

Eftersom EU-förordningen ersätter föreskrifternas krav innebär upphävandet i sig inga konsekvenser för tillverkarna. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven i den nya EU-förordningen motsvarar i princip kraven i direktivet, endast några mindre ändringar har införts.

Föreskrifterna vänder sig till tillverkare av personlig skyddsutrustning för yrkesmässig användning, och det är dessa som berörs av upphävandet. Det finns ca 50 tillverkare av personlig skyddsutrustning i Sverige.

En nyhet är att det förutom krav på tillverkare av personlig skyddsutrustning dessutom tillkommer krav på importörer och distributörer av personlig skyddsutrustning, i och med den nya EU-förordningen. Om kraven i EU-förordningen inte är uppfyllda kan det medföra försäljningsförbud och sanktionsavgifter.
Föregående artikel Nya regler skyddar 1 miljon arbetstagare mot smitta
Nästa artikel Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet
Skriv ut
1127 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.