X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2019

EU regler om mindre transfett

Nu begränsas mängden transfett i alla livsmedel inom hela EU. Reglerna trädde i kraft den 15 maj. Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt transfett – importerade kakor, kex och chips.

Transfetter har bland annat kopplats till höjda halter i blodet av det onda LDL-kolesterolet och minskade halter av det goda HDL-kolesterolet. Vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det bra att minska mängden transfett i maten så mycket det går.

De nya reglerna innebär att max två procent av det fett som finns i livsmedel får vara industriellt framställt transfett. Det är samma gränsvärde för transfett som märkningen Nyckelhålet haft sedan 2009.

Mest industriellt transfett finns i importerade kakor, kex och chips. När reglerna genomförts beräknas även de som nu äter mat med mest industriellt transfett komma ner till intag som enligt World Health Organization, WHO, är acceptabla – att högst en procent av energiintaget kommer från transfetter.

De nya reglerna trädde i kraft den 15 maj. Livsmedel som inte uppfyller kraven får fortsätta säljas till den 1 april 2021.

Fakta - naturligt och industriellt transfett

Transfett kan bildas både naturligt och industriellt. Naturligt bildas det i små mängder hos idisslande djur, industriellt när flytande växtoljor härdas delvis. De nya reglerna gäller endast innehållet av industriellt framställt transfett.

Svenska livsmedelsföretag har sänkt mängden industriellt framställt transfett kraftigt. I livsmedel från andra länder, inom och utanför EU, förekommer högre halter av transfett.

De studier som gjorts tyder på att det inte spelar någon roll för hälsan om transfettet är industriellt framställt eller om det kommer från kött eller mjölk. Det viktiga är att den totala mängden är så låg som möjligt.

Föregående artikel Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning
Nästa artikel Förbättrad metod för att mäta utsläpp från sjöfart
Skriv ut
977 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.