X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2019

Förbättrad metod för att mäta utsläpp från sjöfart

I ett samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket pågår löpande utveckling av metodiken för utsläppsstatistik av bland annat växthusgaser. Samarbetet har nu resulterat i en ny beräkningsmodell för inrikes sjöfart.

Den förändrade beräkningsmodellen gör att en större andel utsläpp kommer att räknas som inrikes sjöfart istället för utrikes, vilket även får konsekvenser för uppföljningen av Sveriges klimatmål. Målet är att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70% från 2010 till 2030. Den nya metodiken kommer att användas för hela tidsperioden.

Den nya beräkningsmodellen gör att utsläppen från inrikes sjöfart i det närmaste fördubblas för år 2016, från 342 000 ton till 662 000 ton.

Metodikförändringen innebär kort att SMHI övergår till att använda GPS-data som spårar fartyg mellan svenska hamnar. Med hjälp av en modell (Shipair) kan man sedan skatta hur mycket bränsle varje fartyg gör av med och därefter beräkna utsläppsmängderna. Tidigare metod har byggt på skattade bränslemängder från oljeleverantörerna och den nya metoden är betydligt mer exakt.
Föregående artikel EU regler om mindre transfett
Nästa artikel Förslag för att minska spridningen av mikroplast
Skriv ut
939 Betygsätt artikel:
2.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.