X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2019

Förslag för att minska spridningen av mikroplast

Naturvårdsverket föreslår anmälningsplikt för konstgräsplaner, lekplatser, löparbanor, multisportanläggningar och andra utomhusanläggningar för idrott och lek som innehåller gummi eller plast. Förslaget gäller anläggningar med en sammanlagd yta över 200 kvadratmeter.

Idag redovisar Naturvårdsverket till regeringen ytterligare förslag till åtgärder för att begränsa spridningen av mikroplaster.

Om anmälningsplikt införs kan kommunerna ställa krav på skyddsåtgärder för att minska utsläpp av mikroplast.

I redovisningen åtar sig Naturvårdsverket att bli nationell kunskapsnod för mikroplast. Idag pågår mycket forskning och många projekt på såväl internationell som nationell nivå. Genom att kunskapen om mikroplaster i Sverige ökar finns förutsättningar att förebygga utsläpp och utveckla styrmedel som minskar spridningen.

Förslagen är ett i led i Naturvårdsverkets arbete för en hållbar plastanvändning, där vi bland annat verkar för att minska onödig användning av plast och cirkulära materialflöden. Att begränsa spridningen i miljön är ett av fokusområdena i detta arbete.
Föregående artikel Förbättrad metod för att mäta utsläpp från sjöfart
Nästa artikel Boverket föreslår att regler för vedspisar tas bort
Skriv ut
897 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.