X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2017

Förbjudna ämnen hittade i elektriska leksaker


Kemikalieinspektionen har hittat skadliga kemiska ämnen i elva av 60 leksaker som undersökts i ett tillsynsprojekt. Det handlar främst om elektriska leksaker som innehåller bly i lödningarna.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen undersökt 60 leksaker från 20 olika företag. Fokus har legat på leksaker som säljs i automater, leksaker från snabbmatskedjor, mjuka klistermärken och elektriska leksaker. I elva av de analyserade leksakerna, motsvarande 18 procent, hittades skadliga ämnen i förbjudna halter.

Det var främst de granskade elektriska leksakerna som inte klarade kraven i kemikalielagstiftningen. Nio av tolv elektriska leksaker som Kemikalieinspektionen undersökte i projektet innehöll bly, som kan orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Blyet hittades i lödningar inne i leksakerna, vilket betyder att barn inte kommer åt ämnet vid normal användning. Fynden av bly har därför störst betydelse vid tillverkningen av leksakerna, i avfallsledet eller om bly kommer ut i miljön. I två av de nio leksaker som innehöll bly hittade Kemikalieinspektionen även otillåtna halter av kadmium.

Två klistermärken som Kemikalieinspektionen undersökte i projektet innehöll också förbjudna halter av kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. I ett av de två klistermärkena hittades även den mjukgörande ftalaten DEHP, som kan påverka balansen av vissa hormoner och skada fortplantningsförmågan. DEHP är förbjudet i leksaker och barnavårdsartiklar inom EU, om halterna är högre än 0,1 procent.

Kemikalieinspektionen har anmält fyra av leksaksföretagen till åklagare för misstänkt miljöbrott. De genomförda inspektionerna är stickprovskontroller med fokus på att hitta brister och resultatet speglar därför inte innehållet i alla leksaker på marknaden. Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen stoppat försäljningen av leksaker med otillåtna ämnen.

Föregående artikel Nya ekodesign förslag och krav
Nästa artikel Nytt mål för ekologiskt i Sverige
Skriv ut
1182 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.