X
Nyhetslista

Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Socialstyrelsen har den 16 mars fått i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Uppdraget innefattar bland annat att på nationell nivå svara för fördelningen och vid behov omfördelning mellan huvudmännen.

Beslutet innebär att regioner och kommuner ska lämna information till Socialstyrelsen om den skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal och det material för provtagning för covid-19 som de har tillgång till. Socialstyrelsen får sedan besluta att en region eller kommun ska överlämna skyddsutrustning och provtagningsmaterial till en annan region eller kommun.

När det gäller personlig skyddsutrustning och provtagningsmaterial avser fördelningen och omfördelningen såväl befintligt som tillkommande material.

Beslut om omfördelning av skyddsutrustning eller provtagningsmaterial sker i dialog med berörda regioner och kommuner.

Regeringen har den 16 mars, även beslutat att Socialstyrelsen ska fungera som en nationell inköpscentral för skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

Det finns en förordning (SFS 2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, i anslutning till det här.
Föregående artikel Information till arrangörer av evenemang
Nästa artikel Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
Skriv ut
679 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.