X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2019

Förslag om begränsning av transfett inom EU

EU-kommissionen föreslår att max två procent av det fett som finns i livsmedel får vara industriellt framställt transfett. Det skulle innebära samma gränsvärde för transfett som märkningen Nyckelhålet haft sedan 2009.

Transfetter har bland annat kopplats till höjda halter i blodet av det onda LDL-kolesterolet och minskade halter av det goda HDL-kolesterolet. Vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det bra att minska mängden transfett i maten så mycket det går.

För att ett livsmedel ska få märkas med Nyckelhålet får max två gram per hundra gram fett vara transfett. Så har reglerna sett ut sedan 2009. EU-kommissionens nya förslag innebär en sänkning till samma låga nivå som gäller för Nyckelhålet.

Om reglerna genomförs beräknas även de som nu äter mat med mest tillsatt transfett komma ner till de nivåer som WHO rekommenderar – att högst en procent av energiintaget kommer från transfetter. Mest industriellt transfett finns i importerade kakor, kex och chips.

Förslaget skickas nu till Europaparlamentet som får tre månader på sig att granska det innan kommissionen kan gå vidare med processen.
Transfett bildas naturligt i små mängder hos idisslande djur. Transfett kan också bildas när flytande växtoljor härdas. Svenska livsmedelsföretag har sänkt mängden industriellt framställt transfett kraftigt. I livsmedel från andra länder, inom och utanför EU, förekommer högre halter av transfett.

Den främsta källan är de små mängder som finns naturligt i mejeriprodukter och i kött från kor och får. De studier som gjorts tyder på att det inte spelar någon roll för hälsan om transfettet är industriellt framställt eller om det kommer från kött eller mjölk. Det viktiga är att den totala mängden är så låg som möjligt.
Föregående artikel Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen
Nästa artikel Ökade insatser mot psykisk ohälsa på jobbet
Skriv ut
1014 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.