X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2017

Förslag på en vägskatt för lastbilar över 12 ton


Vägslitageskattekommittén har överlämnat sitt betänkande "Vägskatt" till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på utformningen av en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar. Kommittén föreslår bland annat en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton. Undantag görs för vissa fordonskategorier (utryckningsfordon, veteranlastbilar m.fl.). Skatten tas ut för varje körd kilometer på statliga och kommunala vägar samt gator.

Uppdraget har varit att analysera och lämna förslag på hur en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar kan utformas. Syftet med skatten är bland annat att den tunga trafiken i högre grad ska bära sina kostnader för samhällsekonomin. Skatten kan även bidra till att regeringens mål om att minska miljöpåverkan från transportsektorn kan nås. Skatten kan också bidra till att vissa långväga godstransporter flyttas från lastbil till t.ex. tåg och sjöfart. Vidare kan skatten öka möjligheterna till kontroll av regelefterlevnaden i stort bland de som utför tunga vägtransporter.

Kommittén föreslår en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton. Undantag görs för vissa fordonskategorier (utryckningsfordon, veteranlastbilar m.fl.). Skatten tas ut för varje körd kilometer på statliga och kommunala vägar samt gator.

Skatten tas ut med 0,38–1,69 kronor och bestäms utifrån lastbilens egenskaper (vikt, axlar, utsläppsklass och förekomsten av draganordning). Skatten för ett genomsnittligt fordon utan draganordning är cirka 0,60 kronor per kilometer och skatten för ett genomsnittligt fordon med draganordning är cirka 1,10 kronor per kilometer.

Dagens tidsbaserade vägavgift (vinjetten) upphör när vägskatten införs.

Den nya lagen ska enligt förslaget börja gälla den 1 maj 2021.

Föregående artikel Proposition om offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
Nästa artikel 18-årsgräns för e-cigaretter införs
Skriv ut
2068 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.