X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2017

18-årsgräns för e-cigaretter införs


E-cigaretter ska inte få säljas till någon under 18 år. Produkterna ska också få en hälsovarning, medföljande informationsblad och innehållsförteckning.

Förslagen i propositionen följer den lagrådsremiss regeringen beslutade om i januari och är en del av arbetet med att implementera EU:s tobaksproduktsdirektiv.

Lagförslagen handlar bland annat om hur e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla. E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och har saknat reglering.

Hur produkterna får marknadsföras och en särskild rapporterings- och anmälningsskyldighet för tillverkare och importörer föreslås också. Tillverkare och importörer av e-cigaretter måste bland annat anmäla de produkter de vill sälja på den svenska marknaden till Folkhälsomyndigheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Föregående artikel Förslag på en vägskatt för lastbilar över 12 ton
Nästa artikel EU-medlemsstater överens om framtiden för EU:s utsläppshandelssystem
Skriv ut
1620 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.