X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Fler uppgifter till kontrollorgan inom ekologisk produktion

Ändringarna innebär bland annat att Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets möjligheter att delegera uppgifter till kontrollorgan utvidgas. Den allmänna bestämmelsen i förvaltningslagen om när ett beslut får verkställas ska gälla såväl när kontrollorgan som kontrollmyndigheterna fattar beslut. Ändringarna syftar till att göra det svenska kontrollsystemet mer ändamålsenligt och att anpassa nationella bestämmelser till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Ändring: Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion. Ikraftträdande: 1 januari 2021.
Föregående artikel Otillbörliga handelsmetoder förbjuds inom jordbruks- och livsmedelskedjan
Nästa artikel Tillståndskrav för personlig assistans
Skriv ut
290 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.