X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2017

Konsumentverket startar Forum för miljösmart konsumtion

Flera av de stora miljöproblem som finns i dag hänger ihop med konsumtions- och produktionsmönster som inte är miljömässigt hållbara. Det gäller bland annat klimatpåverkan, resursanvändning och utsläpp av miljögifter.

Varor som privatpersoner köper kan påverka miljön i flera led, såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering genom återvinning.

Detta är bakgrunden till varför regeringen nu ger Konsumentverket i uppdrag att bygga upp ett forum för miljösmart konsumtion. Syftet är att stimulera till kunskapsutbyten och samarbeten för att på så vis öka kunskapen på området. Ett annat syfte är att främja åtgärder och att ge bättre förutsättningar för en miljömässigt hållbar konsumtion.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och andra berörda myndigheter.
Föregående artikel Förbjudna kemikalier hittade i plast- och gummivaror
Nästa artikel Ny lagstiftning för medicinteknik träder i kraft den 25 maj
Skriv ut
1276 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.