X
Nyhetslista

Ny lagstiftning för medicinteknik träder i kraft den 25 maj

Två nya medicintekniska förordningar har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningarna träder i kraft 20 dagar efter publiceringen, det vill säga torsdagen den 25 maj.

Genom att publicering skett i Europeiska unionens officiella tidning den 5 maj kommer två nya förordningar att träda i kraft 20 dagar därefter, den 25 maj. De tidigare direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG ersätts av förordning för medicintekniska produkter och direktivet 98/79/EG ersätts av förordning för in vitro-diagnostiska produkter.

Förordningen för medicintekniska produkter ska börja tillämpas tre år efter ikraftträdandet, den 26 maj 2020, medan förordningen för in vitro-diagnostiska produkter ska tillämpas fem år efter att den trätt i kraft, den 26 maj 2022.
Föregående artikel Konsumentverket startar Forum för miljösmart konsumtion
Nästa artikel Kosmetika till barn brister i märkning och varningstexter
Skriv ut
1273 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.