X
Nyhetslista

Lättare att hitta och förstå arbetsmiljöregler med ny struktur

Nu inleder Arbetsmiljöverket arbetet med att införa den nya regelstrukturen som beslutades tidigare i år. Den nya regelstrukturen ska göra det lättare att hitta och förstå arbetsmiljöreglerna. Målet är tydliga regler som är moderna och användbara för hela arbetslivet.

Alla har rätt till en sund och säker arbetsmiljö på sin arbetsplats. För att ingen ska bli sjuk, skada sig eller dö på jobbet ska det vara lätt att hitta och lätt att förstå de arbetsmiljöregler som gäller för den egna verksamheten eller arbetsplatsen och man ska få stöd och vägledning för att kunna förebygga riskerna. För att kunna möta ett arbetsliv i ständig förändring startade Arbetsmiljöverket ett utvecklingsarbete, regelförnyelse, för att utveckla regler, vägledning och stöd.

En ny regelstruktur är ett av resultaten av detta arbete. I dagarna har ett projekt på Arbetsmiljöverket inlett sitt arbete som ska arbeta med att införa den nya regelstrukturen.

Arbetet med att bearbeta föreskriftstexterna och sortera dem i den nya strukturen startar nu och pågår troligen en bit in på 2019. Efter det följer en tid med textgranskningar, möten med företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, interna avstämningar och vidare bearbetning av texterna. Om tidplanen håller kan de gå på remiss i slutet av 2019. Vi bedömer att reglerna i den nya strukturen tidigast kan träda ikraft i slutet av år 2021.

Bakgrund
Arbetet med en ny regelstruktur är en del av Arbetsmiljöverkets övergripande arbete med regelförnyelse och bygger på förslag och beslut som tagits fram inom ramen för det arbetet. Regelförnyelse omfattar inte enbart regelstruktur utan även till exempel kommunikation och utvärdering av reglerna.

Föregående artikel Nya föreskrifter introducerar anmälningsplikt
Nästa artikel Krav på klimatdeklaration i byggsektorn tidigast 2021
Skriv ut
1104 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.