X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2019

Lagstiftning mot särskilt farliga ämnen ger effekt

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och att ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt. Inte minst Reach förordningens kandidatlista, som listar de ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön, har gett effekt i detta arbete.

Den europeiska kemikalielagstiftningen syftar till att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen. Det innebär bland annat att företag inte kan använda ett särskilt farligt ämne utan att EU har gett dem tillstånd till det.

En ny rapport från danska Miljöstyrelsen visar att reglerna fungerar och undersöker vilken effekt lagstiftningen om ersättning, så kallad substitution, av särskilt farliga ämnen i Danmark, Norge, Sverige och Finland har gett.

Resultaten visar att åtgärderna under de senaste decennierna har lett till en betydande minskning av mängden särskilt farliga ämnen som används i de fyra länderna. Rapporten visar också att införandet av Reach förordningens kandidatlista och krav på tillstånd allmänt begränsar förbrukningen av farliga ämnen i situationer där det kan vara svårt att ersätta dessa ämnen på kort sikt.
Föregående artikel Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen
Nästa artikel Ny förordning om stöd till bättre vattenhushållning
Skriv ut
750 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.