X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2021

Ny lag ger säkrare skönhetsbehandlingar

Den 1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för patienterna.

Det har saknats en tydlig reglering för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, trots att de kräver medicinsk kompetens och kan innebära betydande hälsorisker.

Den som genomgår estetiska behandlingar får nu ett stärkt rättsligt skydd. De nya reglerna innebär bland annat att:

• Det införs nya kompetenskrav för den som utför behandlingarna.
• Verksamheterna måste teckna patientförsäkring, vilket ger individen ökad möjlighet till ersättning vid skador.
• Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
• Verksamheterna är skyldiga att informera den som ska genomgå behandlingar och ingrepp om betänketid och samtycke, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Verksamheter som inte uppfyller regelverket kommer inte att få fortsätta utföra estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Patientsäkerheten stärks då personer som genomgår estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar fortsättningsvis omfattas av samma skydd som gäller för andra behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Många av de ingrepp som genomförs kan innebära betydande hälsorisker om de inte utförs på rätt sätt. Därför ska enbart legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens få utföra dessa.

• Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
• Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

Personalen måste ha en svensk sjukvårdslegitimation för att arbeta som läkare, tandläkare och sjuksköterska i Sverige.
Föregående artikel Ställningstagandet för desinfektionsmedel förlängs inte
Nästa artikel Nya regler för medicintekniska produkter
Skriv ut
410 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.