X
Nyhetslista

Ny vägledning om livscykelanalyser

Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel. En LCA ger kunskap om i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Målet med vägledningen är att driva på utvecklingen för en minskad miljö- och klimatpåverkan. Fokus är livscykelanalyser för byggnader, men den kan även tillämpas vid anläggning av vägar, järnvägar, broar och liknande.

Vägledningen vänder sig framför allt till dem som funderar på att beställa en LCA, både privata och offentliga byggherrar. Syftet är att uppmuntra och motivera fler till att efterfråga en LCA när man bygger. Vägledningen vänder sig också till byggentreprenörer som får i uppdrag att genomföra en LCA-beräkning. Den kan även vara till nytta för alla som allmänt vill lära sig mer om LCA för byggnader.

Vägledningen som nu publicerats är en första version. Nästa steg blir att hämta in synpunkter på materialets användbarhet och att utveckla vägledningen.
Föregående artikel Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter
Nästa artikel EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor
Skriv ut
1288 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.