X
Nyhetslista

Nya krav för ”fri-från”-produkter

Från den 15 oktober blir det ett krav att "fri från"-livsmedel som släpps ut på marknaden för första gången måste anmälas till Livsmedelsverket. Företag som redan före den 15 oktober 2018 säljer sina "fri från"-livsmedel behöver inte anmäla. Anmälan ska göras av den livsmedelsföretagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet säljs eller av den som importerar livsmedlet till EU.

I höst blir det obligatoriskt för företag som märker livsmedel med "fri-från" att anmäla dessa till Livsmedelsverket. Syftet med anmälan är både att stärka kontrollen av livsmedel som riktar sig till särskilt känsliga grupper och att öka tryggheten för dem som äter produkterna.

Märkning av glutenfria, mjölkfria och andra "fri-från"-livsmedel gör det lättare för personer med en viss överkänslighet att välja livsmedel.

Livsmedelverket godkänner inte produkterna men skickar anmälan till ansvarig kontrollmyndighet, oftast en kommun.

Det fanns tidigare ett anmälningskrav för glutenfria, mjölkfria och andra "fri från"-livsmedel. Kravet togs bort 2016 i och med en EU-gemensam lagstiftning.

Ett livsmedel som är märkt "mjölkfri" ska vara lämpligt för personer med mjölkallergi. Det är inte tillåtet att antyda att ett livsmedel har speciella egenskaper då i själva verket alla liknande livsmedel har sådana egenskaper. Margarin får alltså inte märkas "glutenfri" eftersom alla margariner är "glutenfria".
Föregående artikel Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning
Nästa artikel Mer tillgänglig källsortering nära hemmet
Skriv ut
1013 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.