X
Nyhetslista

Nya regler för användning av kemiska växtskyddsmedel


Regeringen har tagit beslut om nya regler för att begränsa vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel. Det gäller användning för nedvissning och ogräsbekämpning kort tid före skörd i spannmål som ska användas till livsmedel.

Användningen av kemiska växtskyddsmedel i spannmål strax före skörd riskerar att ge höga resthalter i livsmedel. Ett av de ämnen som används för nedvissning och ogräsbekämpning är glyfosat, vars miljö- och hälsoeffekter nu utreds.

Reglerna innebär att spannmål som ska användas som livsmedel inte får behandlas med kemiska växtmedel för nedvissning eller ogräsbekämpning kort innan de ska skördas. Statens jordbruksverk får dock ge dispens för användning av sådana växtmedel i enskilda fall. Användningen av kemiska växtskyddsmedel för dessa syften har fasats ut i Sverige.

Reglerna innebär också att användningen av flera olika medel som innehåller samma verksamma ämne begränsas.

De nya reglerna börjar gälla i mars. Beslutet är ett led i genomförandet av den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2013-2017.

Föregående artikel Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el
Nästa artikel Nyheter i f-gasförordningen
Skriv ut
1618 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.