X
Nyhetslista

Nyheter i f-gasförordningen


Det är dags för operatörer som handhar f-gaser att rapportera för året 2016. Rapporteringen ska lämnas in senast 31 mars. F-gaser står för fluorerade gaser och de har stor påverkan på klimatet. Den nya svenska f-gasförordningen 2016:1128 innebär en del förändringar när det gäller rapportering jämför med tidigare.

Nytt för rapporteringen som gäller 2016 och ska göras nu är att även mobila utrustningar för kyla, luftkonditionering och värme ska rapporteras. De flesta berörda har sedan tidigare varit skyldiga att registrera uppgifter om bl.a. läckagekontroll. Det betyder att de uppgifter som ska rapporteras bör finnas hos operatören. De mobila utrustningar som ska rapporteras är de som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium. Mobil utrustning ska rapporteras till den kommun där bolaget har sitt säte.

För stationära anläggningar med mer än 10 kg köldmedia och som sedan tidigare har rapporterats så är det även i år 10 kg köldmedia som är gränsen för rapportering. Det beror på att det var den gränsen som gällde under 2016. Vid rapporteringen vid samma tid nästa år kommer gränsen att ha ändrats till 14 ton koldioxidekvivalent.

Nytt är även att anläggningar med elektriska brytare eller organisk Rankinecykel (ångkraftcykel) med minst 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium ska rapporteras in.

 Det är fler uppgifter som ska rapporteras än tidigare. De tillkomna uppgifterna är:

  • Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret
  • Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering
  • Om utrustning har nedmonterats (skrotats)
Föregående artikel Nya regler för användning av kemiska växtskyddsmedel
Nästa artikel Färg och lim innehåller ofta allergiframkallande ämnen
Skriv ut
1783 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.