X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2020

Nya regler för detaljplaner

Boverket har beslutat om nya regler för detaljplaner. Reglerna gäller både detaljplanens innehåll och hur informationen ska hanteras digitalt. Reglerna gäller från den 1 oktober.

De nya reglerna anger vilka planbestämmelser som får användas, vad som ingår i varje planbestämmelse och oftast också hur de ska formuleras. Regler styr också hur detaljplanens information ska hanteras digitalt, till exempel att viss information ska vara digitalt kopplad till detaljplanen och att alla planbestämmelser ska ha en viss bestämmelsekod.

När reglerna träder i kraft publiceras en ny version av Planbestämmelsekatalogen. Genom att använda katalogen så uppfylls kraven i plan- och bygglagen och i de nya reglerna om planbestämmelser.

De nya reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen. Det innebär bland annat att alla kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter, domstolar och systemleverantörer som utvecklar programvaror för att ta fram och hantera detaljplaner berörs.

Reglerna träder i kraft den 1 oktober 2020. Kommunerna får tillämpa reglerna direkt, men måste inte göra det. Reglerna gäller fullt ut för detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021.
Föregående artikel Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador
Nästa artikel Kemikaliestrategi för hållbarhet i EU
Skriv ut
559 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.