X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2018

Reglerna för vedspisar och kaminer skjuts fram

1 juli 2017 infördes ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Boverket har nu för avsikt att ytterligare förlänga övergångsperioden till 30 juni 2019.

Övergångsperioden för när de ändrade reglerna måste tillämpas är i dagsläget den 1 januari 2019, Boverket har nu för avsikt att besluta att förlänga denna till 30 juni 2019. Under övergångsperioden kan tidigare eller ändrade regler tillämpas. Den föreslagna förlängda övergångsperioden förändrar inget övrigt innehåll i de ändrade reglerna.

Reglerna infördes den 1 juli 2017 och övergångsperioden har löpt parallellt. Sedan årsskiftet 2017/2018 har frågan uppmärksammats och Boverket har fått många frågor om reglerna. Under våren publicerade Boverket förtydligande vägledningar till hur reglerna ska användas i praktiken. För att ge kommuner och konsumenter möjlighet att ta del av den fördjupade vägledningen och till omställning förlängde Boverket övergångsperioden en gång. Den 19 juni 2018 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen att de snarast bör se till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder återställs till det som gällde tidigare. Nu planerar Boverket att förlänga övergångsperioden ytterligare en gång i väntan på regeringens hantering av tillkännagivandet. Beslut om förlängningen planeras att tas under december 2018.
Föregående artikel Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs
Nästa artikel Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel
Skriv ut
918 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.